Zgłoś punkt programu

Prezentacja, warsztat a może chcesz poprowadzić LARPa albo sesję RPG?