Stowarzyszenie Larpunk

Stowarzyszenie Larpunk zrzesza osoby zajmujące się tworzeniem, prowadzeniem oraz produkcją larpów, a także osoby w nich uczestniczące.

Stawiamy na warsztaty, naukę i większą dostępność larpów. Chcemy, aby każdy mógł swobodnie wejść w środowisko, by larpy dało się grać wszędzie. Staramy się wspierać wszystkie osoby mistrzujące i piszące larpy, od tych stawiających swoje pierwsze kroki, do tych najstarszych stażem.

Gabriela Kruszona

Prezeska Zarządu

Karolina Wysocka

Wiceprezeska

Bartosz Zawadzki

Wiceprezes

Tosia Bieniawska

Wiceprezeska i Skarbniczka